Jazz coby původem americký hudební styl

Hudební styl, jenž vznikl na počátku dvacátého století. Bylo tomu tak v jižní části Ameriky a to mezi afroamerickou společností. Od začátku jazz vytvořil řadu jistých podžánrů. Rozmanitost je tak velmi pestrá, kdy lze se zaposlouchat v rámci big bandovského swingu, latinského jazzu až po takový jazz rock fusion. Velmi populární je i smooth jazz.
černý trumpetista
Ohlédnutí do historie

Na vznik tohoto hudebního stylu měl především vliv v podobě invaze afrických otroků, kteří připluli do Spojených států amerických a přivezli vlastní hudební tradici. Africká hudba plnila účel při práci či pro jisté rituály. Jednalo se i o tzv. pracovní písně. Typická byla jednohlasová melodie. Používalo se pentatonické stupnice, která byla proložena blue tóny v podobě stylu blues a jazz.

Počátkem devatenáctého století čím dále více rostl počet černošských hudebníků, kteří se věnovali učení hře na evropské nástroje. Louis Moreau Gottschalk poté upravil africko-americkou hudbu cakewalk a další otrocké melodie coby písně pro piano. Poté od černošských otroků přišlo ovlivnění v podobě učení se stylu chorálu, což bylo začleněno do hudby, jako jsou například spirituály.

Evropa a jazz

I když se jedná ryze o americký hudební styl, rozšířil se i mimo hranice Spojených států amerických. Prvně vzniká jazz ve Francii. Coby hlavní nástroje jsou kytara, housle a kontrabas.
hraní na trubku
Na vlnách jazzu aneb jeho podání v české hudbě

Charakteristické pro jazz je, že se jedná především o instrumentální hudbu. Pouze u některých výjimek se může objevit i zpěv. Zejména jsou používány hudební nástroje, jako je piano, klarinet, saxofon. Prvně u nás se objevil jazz prostřednictvím skladby zvané „Wentery Jazz“ od skladatele Otakara Samka a to roku 1919. I když v té době do jazzu hrajícího v Americe měla tato verze ještě dosti daleko. Však ještě ve dvacátém století povědomí o jazzu u nás bylo velmi mlhavé.

Výraznou osobností byl u nás poté Jaroslav Ježek. Rodák z pražského Žižkova a absolvent konzervatoře coby klavírista a skladatel. Jeho jazzová tvorba je mnohdy nazývána jako raný český swing.

Po delší domě útlumu, což bylo způsobeno nástupem fašismu, se ke konci padesátých let navrátil český jazz. Bylo tomu tak i díky tvorbě pánů Šlitra a Suchého. Jazz měl vliv na obohacení české hudby v rámci nových prvků a byl inspirací pro řadu umělců ze světa filmového, výtvarného i divadelního.Tento článek zmiňuje vaše oblíbené hats za super nízké ceny. Vyberte si z doručení ve stejný den, doručení na místě nebo vyzvednutí objednávky.